اختصاصی _انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به همراه انتخابات ریاست جمهوری و میان‌دوره ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ۲۸ خرداد در اقصی نقاط کشور برگزار می شود.
در این ارتباط تبلیغات افراطی و بدون ضابطه برخی نامزدهای شوراها در شهر های مختلف استان گیلان ازجمله رشت ،لاهیجان،لنگرود،انزلی و… با کمال تأسف در غیاب نظارت مسئولان ذیربط تا به امروز ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۰ ادامه دارد.برخی نامزدها چنان با پوسترها یشان در و دیوارهای شهر ها از جمله شهر رشت را چسبانده‌اند که شاهد شهری زشت در این ایام شعارهای بی محتوای توسعه ی پایدار شهری برخی نامزدها هستیم.این تبلیغات افراطی و بدون نظارت مسئولان ذیربط خود به چالشی برای مدیریت اجرایی شهر تبدیل شده و این یک پارادوکس برای برخی نامزدهایی است که این رفتارهای ناهنجار تبلیغاتی را دارند و خدای ناکرده اگر به صحن شورای شهر رشت برسند ،چگونه می توانند برای توسعه شهر و آرامش شهروندان و عمران شهری برنامه ریزی کنند؟!

برخی نامزدهای مدعی شعار توسعه ی شهری نه درختان ونه به در و دیوارهای شهر و شهروندان رحم نکرده‌اند و در واقع همه‌ی هنجارهای قانونی را به چالش کشیده اند و به نظر می‌رسد این دسته از نامزدها برای حضور در شوراهای شهر،کمترین تعلق خاطری به توسعه ی پایدار شهری نه تنها ندارند،بلکه با این رفتارها، توسعه ی شهری،رفاه شهروندان و عمران شهری را «پای دار » خواهند برد‌.
در همین ارتباط اجاره بهای برخی امکان برای ستادهای انتخاباتی شورا ها در رشت از ارقام چندین میلیارد ی گذشته و برخی کاندیداها دویست میلیون برای برپا کردن یک بنر در منطقه ی گلسار هزینه کرده‌اند!؟!
همچنین برخی دلسوزان و ناظران آگاه و برخی شهروندان این سؤال را مطرح می‌کنند که در پس این هزینه‌های هنگفت و چندین میلیاردی و تبلیغات افراطی برخی نامزدهای حضور در شوراهای شهر رشت،لاهیجان،انزلی،لنگرود و…‌‌چه خبر است ؟!؟!