سلامت ونشاط یکی از مهمترین مولفه های اجتماعی و فرهنگی در هرجامعه ای است .
با تشویق افراد به ورزش وفعالیت های جسمانی وآگاهی بخشی رسانه ها دراین زمینه ، اهداف وبرنامه های هیات ورزشهای همگانی مبنی ترویج ورزش بعنوان سبکی اززندگی بااثر گذاری و گسترس بیشتری همراه خواهد بود.
درواقع رسانه ها در ترویج اهداف سلامت محور این هیات نقش غیر قابل انکاری دارند .

بدین منظور برای مشارکت و همراهی بیشتر اصحاب رسانه ، هیات ورزشهای همگانی گیلان باهمکاری (فرمانداری شهرستان رشت، اداره کل ورزش وجوانان استان ، بنیاد شهید و امورایثارگران استان ، اداره کل ارشاد وفرهنگ اسلامی وجمعیت هلال احمر گیلان )درنظر دارد تا

(اولین
جشنواره رسانه وورزشهای همگانی )

با محوریت:
اهمیت ورزش بانوان

نقش ورزش بر نشاط اجتماعی

تفاوت یک جامعه سلامت محور و درمان محور

سالمندان
نقش ورزش در دوران پاندمی کرونا
نقش ورزش در سلامت جسم و نشاط بخشی روحی جانبازان سرافراز
نقش ورزش در ارائه روحیه نشاط و شادابی در افراد کم توان ذهنی و جسمی
برای بهزیستی

نقش ورزش در کاهش چاقی دانش آموزان
اوقات فراغت وورزش
راهکارهای توسعه ورزش همگانی در شهرها
شهرفعال

در بخش های

مقاله
یادداشت
گزارش
که در نشریات ، خبرگزاری و پایگاه های معتبر استان منتشر شده باشند.

و عکس ( حرفه ای و نگاه مردمی)
برگزارنماید.
کلیه خبرنگاران و عکاسان عزیز میتوانند
آثار خود را به دبیرخانه هیات ورزشهای همگانی گیلان

تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۲۵

ارسال نمایند.
به آثار برگزیده در بخش های مختلف این جشنواره لوح تقدیر و جوایزنفیسی اهدا خواهد شد.