شروع تغییرات در برخی فرمانداری های گیلان؛

تغییر فرمانداران شهرستانهای رشت و خمام

بنا به گزارشات رسیده و تأیید نشده از سوی مقامات ذیربط،با گذشت چندین ماه از استقرار دولت سیزدهم،به نظر می رسد طی روزهای آینده استارت تغییرات در فرمانداری های شهرستان های رشت و خمام زده خواهد شد.
بنا به اخبار غیر موثق رسیده ،« امام پناهی» که پیش ازاین مشاور استاندار گیلان در امور ایثارگران و همچنین فرماندار سابق شهرستان رضوانشهر و بخشداری اسبق بخش سردار جنگل شهرستان فومن را در کارنامه مدیریتی خو دارد،جایگزین« فتح الهی» فرماندار شهرستان رشت می شود.
همچنین در شهرستان تازه تأسیس خمام نیز به نظر می رسد که «اسفندیار جوشن» بعنوان دومین فرماندار در روز های آینده معرفی خواهد شد.