اخبار غیر رسمی و تأیید نشده حکایت دارند؛

تداوم دخالت برخی نمایندگان گیلان در مجلس در عزل و نصب های مدیران اجرایی استان!!!؟؟

این اقدامات در حالی صورت گرفته و می گیرد که دولت سیزدهم و شورای نگهبان چندی پیش بطور رسمی اعلام کرده اند که دخالت احتمالی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عزل و نصب ها غیرقانونی و قابل پیگرد می باشد.

اخبار غیررسمی و تأیید نشده حکایت دارد،دخالت های برخی نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی در تعیین مدیران کل ادارات و سازمان های مستقر در گیلان گوش فلک را کر کرده است،همچنان ادامه دارد و دامنه ی این دخالت ها برای عزل و نصب ها به معاونت ها ادارات کل و رؤسای ادارات شهرستان ها و حتی رده های معمولی ادرات رسیده است.
در تازه‌ترین این دست اقدامات،عزل و نصب در برخی شرکت های دولتی،عمومی و خصولتی ،رد پای برخی نمایندگان مرکز و غرب و شرق استان دیده شده است.
این درحالی است که انتقاد ها و اعتراض ها از نقش و لابی برخی نمایندگان استان در جهت چینش مدیران دستگاه‌های اجرایی به اوج خود رسیده است. تازه ترین خبرها از اقدام چند نماینده ی استان گیلان در مجلس برای انتصاب گزینه ی مورد نظر خود در آموزش و پرورش و برخی ادرات کل دیگر و شرکتهای دولتی و غیردولتی و خصولتی و حتی معاونت ها در برخی ادارات کل و شرکت های تحت پوشش سازمان بازنشستگی کشوری دیگر مراکز کشوری در گیلان را حکایت دارد ،که در جدیدترین اقدام و با لابی گری و اعمال نفوذ توانسته‌اند،یکی از مدیران موفق اقتصادی گیلان با درصد بالای جانبازی که در سالهای دفاع مقدس یکی از پاهای خود را در جبهه های جنگ از دست داده است را با فشار بر مدیران صندوق بازنشستگی و وزارت کار،رفاه و تامین اجتماعی،عزل و فرد مورد نظر خود را در این بنگاه مهم اقتصادی منصوب نمایند.
این اقدامات در حالی صورت گرفته و می گیرد که دولت سیزدهم و شورای نگهبان چندی پیش بطور رسمی اعلام کرده اند که دخالت احتمالی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عزل و نصب ها غیرقانونی و قابل پیگرد می باشد.
به نظر می رسد،عطش سیری ناپذیر چند نفر از نمایندگان مرکز و غرب و احتمالا شرق گیلان در مجلس شورای اسلامی که خود را در جایگاه
« پدر خواندگی سیاسی» استان می پندارند،برای چینش و مهره چینی نیروهای نزدیک به خود پایانی ندارد.
از طرفی براساس صراحت قانونی ،دخالت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امور اجرایی و مدیریت استان ،به عنوان تخلف واضح از وظایف نمایندگی محسوب میشود.

در این ارتباط ضرورت دارد تا نهادهای نظارتی با تذکر به مدیران اجرایی،به آنها تاکید نمایند که نسبت به اینگونه فشار ها و لابی های سیاسی برخی،حساسیت های قانونی داشته باشند .