عیادت و دیدار دکتر نوبخت با بیت حضرت آیت الله رودباری

 
اختصاصی __. دکتر محمد باقر نوبخت ،نماینده ی چندین دوره ی مجلس و معاون دکتر روحانی و ریاست سابق سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین یکی از شخصیت های محبوب و با نفوذ شهرستان رشت و استان گیلان ،پس رحلت عالم پارسا و روحانی وارسته حضرت آیت الله رودباری برای ادای احترام به این شخصیت کم نظیر گیلان و ایران به دیدار بیت مکرم ایشان رفت.
در این دیدار صمیمانه دکتر نوبخت از بزرگی و وارستگی این مرد خدا( آیت الله رودباری) سخن گفت.