هجدهم خردادماه آخرین مهلت شرکت در فراخوان بازنشسته ، ازکارافتاده کلی و همسر بازمانده نمونه تامین اجتماعی

بیستمین دوره انتخاب مستمری بگیران نمونه تامین اجتماعی گیلان همزمان با سراسر کشور در سه حوزه بازنشستگان ، همسران بازمانده و ازکارافتادگان کلی برگزار می گردد

بیستمین دوره انتخاب بازنشسته نمونه ، ازکارافتاده کلی نمونه ، همسر بازمانده نمونه در سالجاری انجام و از برگزیدگان همزمان با روز خانواده و تکریم بازنشستگان تجلیل خواهد شد .

تمامی مستمری بگیران در این سه گروه میتوانند در صورت داشتن شاخص های ارزیابی در این فراخوان نسبت به اخذ فرم های مربوطه از شعب تامین اجتماعی و کانون های بازنشستگی اقدام و پس از تکمیل آن به همراه مستندات لازم به این مراکز تحویل نمایند .

کارآفرینی ، ایجاد اشتغال در دوران بازنشستگی ، کسب موفقیت های علمی ، فرهنگی ، ورزشی و هنری ، ایثارگری ، تدریس در مراکز دانشگاهی و علمی با ارائه گواهینامه معتبر ، پیشرفتهای تحصیلی ، تربیت فرزندان شایسته حائز موفقیت های علمی فرهنگی و … و مشارکت در امور عام المنفعه و خیریه از ویژگی های بارز چهره های نمونه مستمری بگیران تامین اجتماعی است .

آخرین مهلت ارسال و تحویل مدارک هجدهم خردادماه خواهد بود .