درباره توئیت توجیه گرانه سخنگوی دولت درباره سخنان رئیس جمهور؛

سخنان رئیسی هم کادر درمان را زیرسوال برد و هم رئیس علوم پزشکی گیلان!

سخنگویی دولت نیز از جمله شغل های آسان در کشور است که به نظر می رسد ترجمه اصلی آن در ایران به عنوان توجیه کننده اقدامات مقامات دولتی تبدیل شده است. طوری که بعد از هر اتفاق و سوتی یک سخنگوی دولت پیدا می شود و آن را به نفع دولت تفسیر می کند.

سخنگویی دولت نیز از جمله شغل های آسان در کشور است که به نظر می رسد ترجمه اصلی آن در ایران به عنوان توجیه کننده اقدامات مقامات دولتی تبدیل شده است. طوری که بعد از هر اتفاق و سوتی یک سخنگوی دولت پیدا می شود و آن را به نفع دولت تفسیر می کند.

سخنانی که از جانب رئیس جمهور درباره نقل رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان منتشر شده حرف های پخته و کاملی نبود. رئیس جمهور حتی در این صحبت فرق گیلان و رشت را هم نتوانست درست بگوید. از آن بدتر مساله کرونا را کم اهمیت تر از آموزش نیروهای جهادی و انقلابی به پرستاران و پزشکان می دانست. همه این حرف ها را با آب و تاب به نقل از یک نفر دیگر بازگو کرد و بهتر است بگوئیم این مقام را نیز پیش همکاران خود تخریب کرد. حالا سخنگوی دولت در توئیتی نوشته است «  کادر بهداشت و درمان، پزشکان و پرستاران خط مقدم جبهه مبارزه با ویروس کرونا بوده‌اند؛ ایثارگری‌های آنان در تاریخ ثبت شده و از یاد ملت ایران نخواهد رفت. تقدیر از تلاش‌های سایر اقشار مردم در این عرصه نافی خدمات و مجاهدت‌های آنان نیست.»

اتفاقا تمام این حرفی که منتشر شده آگاهانه و غیرآگاهانه کادر درمان را زیر سوال برده است. واقعا باید شهادت داد که رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان در دوران کرونا خود زحماتش را کشید و  چندبار نیز مبتلا شد. در همه حرف های خود هم هرگز نگفت «اتفاق مهم تر از  کرونا آموزش نیروهای انقلابی به کادر درمان بود» ولی رئیس جمهور از زبان او این صحبت ها را مطرح کرده و درواقع اینگونه القاء کرده است. حالا سالاری به عنوان مقام پائین دست حتی جرات ندارد چنین حرفی را به نحو مناسبی توضیح دهد.

آقای رئیس جمهور از نظر حقوقی و حقیقی قابل احترام است. او نیز زحمات خود را می کشد. ولی اشتباهات کلامی او بارها سوژه شده و البته بخشی از نیروهای اصلی دولت نیز به او خط دهی مناسبی نمی دهند که در قضیه مسائل اقتصادی تاکنون دیده شده است. سخنگوی دولت طبق معمول از رئیسش قهرمان می سازد. ولی این نافی ضعف های عدیده آن ها نیست. این ها نیز در «تاریخ ثبت می شود و از یاد ملت نخواهد رفت.»