رکورد تورم ماهانه پس از انقلاب شکسته شد

تورم ماهانه در خرداد امسال به ۱۲.۲ درصد رسید که نسبت به اردیبهشت، ۸.۷ درصد جهش پیدا کرده است که بر اساس آمارهای موجود، تورم ماهانه در خرداد ماه امسال بالاترین تورم ماهانه پس از انقلاب به حساب می‌آید.

تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ماه امسال به ۵۲.۵ درصد رسیده‌ که نسبت به اردیبهشت افزایش ۱۳.۲ واحد درصدی را نشان می‌دهد که بالاترین افزایش ماهانه در تورم نقطه‌به‌نقطه حداقل در چهار دهه گذشته است.
بر اساس‌ داده‌های تجمیعی مرکز آمار و بانک مرکزی (احتمال کمی خطا به دلیل تعدیل داده‌ها از دو منبع اطلاعاتی وجود دارد) تورم نقطه‌به‌نقطه در خرداد ماه امسال بالاترین تورم تجربه شده از تیر ماه سال ۱۳۷۴ (۵۲.۸درصد) محسوب می‌شود.