کارگران ساختمانی ، رانندگان ، قالیبافان و خادمین مساجد ۱۵ درصد بیمه شدگان تامین اجتماعی شهرستان شفت را تشکیل می دهند

بیش از ۲۱۵۰۰ نفر از جمعیت شهرستان شفت تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارد .

حسن صالحپور رئیس شعبه شفت در آستانه هفته تامین اجتماعی با ارائه گزارشی آماری ، از تحت پوشش بودن بیش از ۲۱۵۰۰ نفر از جمعیت شهرستان خبر داد .

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۷۵۷۱ بیمه شده اصلی و افزون بر ۲۳۰۰ نفر مستمری بگیر به اتفاق افراد تبعی خود در زمره تعهدگیرندگان این شعبه هستند اذعان داشت : در راستای ماموریت سازمانی به منظور گسترش پوشش بیمه ای به اقشار مختلف در ماههای اخیر تلاشهای بسیاری صورت گرفته است که ماحصل آن رشد چشمگیر ۳۳/۵ درصدی بیمه شدگان گروه حرف و مشاغل آزاد از ۹۵۳ نفر به ۱۲۷۳ نفر در یکسال گذشته بوده است که زنان خانه دار بیشترین سهم را در آن دارا میباشند .

رئیس تامین اجتماعی شعبه شفت با اشاره به اینکه مجموع بیمه شدگان اصلی تحت پوشش در یکسال اخیر از ۵ درصد رشد برخوردار بوده است اظهار داشت : کارگران ساختمانی با ۵۶۲ نفر ، رانندگان با ۳۹۴ نفر ، بافندگان و فعالان صنایع دستی شناسه دار با ۱۶۵ نفر و خادمین مساجد با ۷۴ نفر ، ۱۵ درصد بیمه شدگان منطقه را تشکیل میدهند .

حسن صالحپور در بخش دیگری از این گزارش به وجود ۱۲۵۱ کارگاه در حوزه عمل این شعبه اشاره نموده و افزود ۴۴۶۱ بازرسی کارگاهی در یکسال اخیر انجام شده است .

وی خاطر نشان ساخت حدود ۲۳۰۰ مستمری بگیر تحت پوشش تامین اجتماعی شفت بوده و در سال گذشته ۳ میلیارد تومان مقرری بیمه بیکاری به مشمولین پرداخت شده است .

شایان ذکر است کارفرمایان شهرستان بیش از ۳۴ میلیارد تومان بدهی بیمه ای به تامین اجتماعی دارند .