محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامي شهر رشت:

شهرداری ها ، به واقع مهم ترین دستگاه خدمات رسان در کشور هستند

رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت:چهاردهم تیر ماه ،روز شهرداری ها جهت پاسداشت و قدردانی از زحمات شبانه روزی این مجموعه دلسوز و خدمتگذار بی منت به مردم است.

محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت به مناسبت روز شهرداری ها با انتشار پیامی این روز را تبریک گفت،در متن این پیام آمده است:

«امام کاظم (ع) فرمودند: هر مسلمانی که گروهی از مسلمانان را خدمت کند ،خداوند به تعداد آنان در بهشت به او خدمتکار دهد.

چهاردهم تیر ماه ،روز شهرداری ها جهت پاسداشت و قدردانی از زحمات شبانه روزی این مجموعه دلسوز و خدمتگذار بی منت به مردم است.

شهرداری ها ، به واقع مهم ترین دستگاه خدمات رسان در کشور هستند که تاثیر بسزایی در پاکیزگی – زیبایی – رشد و توسعه شهری دارند و مردم به عینه در همه اوقات این زحمات خالصانه و بدون منت را در جای جای شهر مشاهده می کنند.

در چهاردهم تیر ماه سال ۱۴۰۱ ، در شرایطی روز شهرداری ها را گرامی می داریم که متاسفانه به واسطه برخی از مشکلات اداری و بعضا سوء مدیریت و متعاقب آن کاهش شدید دریافتی های پرسنل خدوم شهرداری رشت ، نگرانی ها و دغدغه های فراوانی ایجاد شده و تمامی اعضای شورای شهر به دنبال رفع موانع و اتخاذ راهکارهای مناسب برای ترمیم دریافتیهای عزیزان شاغل در شهرداری رشت می باشند.

ضمن تبریک روز شهرداری ها ، امیدواریم با اتخاذ تصمیمات صحیح ، نیروهای زحمتکش شهرداری رشت در تمامی بخش های شرکتی، قرار دادی و استخدامی با دریافت کامل حقوق قانونی خود ، بتوانند با آسودگی خاطر و جدیت به خدمت رسانی با هدف رشد و توسعه شهر عزیزمان رشت بپردازند.»