حرکت هیئت پرشور عزاداران حسینی شورا و شهرداری رشت

صبح امروز هیئت پرشور عزاداران حسینی شورا و شهرداری رشت از پیاده راه فرهنگی جهت ادای احترام به سمت بقعه خواهر امام (س) حرکت کرد.

 هیئت پرشور عزاداران حسینی شورا و شهرداری رشت با حضور سید مجتبی خدمت بین دانا سرپرست شهرداری رشت و با همراهی رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، معاونین، مدیران و کارکنان شهرداری رشت به مناسبت فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی از پیاده راه فرهنگی جهت ادای احترام به سمت بقعه خواهر امام (س) حرکت کرد.