ایران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت آریسان ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سمند LX ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۷,۶۱۰,۰۰۰ (‎۰.۵۴%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۵,۸۳۷,۰۰۰ (‎۰.۴۸%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  سمند EF7 دوگانه سوز ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۱,۷۹۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  سورن سال ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۱,۶۶۶,۰۰۰ (‎-۰.۴۵%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  سورن پلاس ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۹,۳۶۷,۰۰۰ (‎-۰.۴۰%‏)-۱,۰۰۰,۰۰۰
  دنا ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۸۴۴,۰۰۰ (‎۰.۷۵%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۶,۹۹۷,۰۰۰ (‎۰.۶۵%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷۱,۸۶۴,۰۰۰ (‎۰.۵۵%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  دنا پلاس توربو اتوماتیک ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۷۱,۶۷۶,۰۰۰ (‎۰.۴۸%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو GLX 405 ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو GLX 405 دوگانه سوز ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو SLX 405 ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۸,۹۲۵,۰۰۰ (‎۰.۴۹%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۲,۴۲۲,۰۰۰ (‎۱.۱۴%‏)۲,۵۰۰,۰۰۰
  پژو پارس دوگانه سوز ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۰۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو پارس LX ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۷,۲۲۴,۰۰۰ (‎۰.۳۹%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو پارس اتوماتیک ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۷,۳۰۳,۰۰۰ (‎۰.۶۳%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان هیدرولیک) ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۳,۱۱۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 دنده‌ای (فرمان برقی) ۲۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۷۲۳,۰۰۰ (‎۰.۳۵%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . دنده‌ای (پانوراما) ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۴۸۶,۰۰۰ (‎۰.۳۲%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 . اتوماتیک ۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۶%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 207 صندوقدار --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پژو 206 . تیپ 2 ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۰,۹۸۶,۰۰۰ (‎۱.۰۱%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 . تیپ 5 ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۶۰%‏)۴,۰۰۰,۰۰۰
  پژو 206 صندوقدار ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۸۷۲,۰۰۰ (‎۰.۸۱%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  رانا ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۱,۹۹۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  رانا پلاس (پانوراما) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 5 توربو ( S5 ) --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس ۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰ --- (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی --- ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل --- ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا دستی --- ۲۹۰,۶۵۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تارا اتوماتیک --- به زودی (۰.۰۰%)۰

سایپا

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  سایپا 111 (سفید) ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۱.۶۵%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 131 (سفید) ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۹۰%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  سایپا 151 ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷,۰۷۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  تیبا (آپشنال) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  تیبا 2 (سفید) ۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۹۵,۴۲۶,۰۰۰ (‎۰.۳۸%‏)۵۰۰,۰۰۰
  تیبا2 پلاس ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا (ساده) ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹۲,۹۲۸,۰۰۰ (‎-۰.۳۶%‏)-۵۰۰,۰۰۰
  ساینا (آپشنال) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  ساینا S ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۲۹۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک (ساده) ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۹,۷۵۵,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک R (سفید) ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۶۶%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک R (تنوع رنگ) ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ به زودی (‎۰.۶۵%‏)۱,۰۰۰,۰۰۰
  کوییک S --- ۱۴۳,۱۰۶,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کوییک پلاس اتوماتیک ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد --- ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (رادیال) --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد (آپشنال) ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ (‎۰.۹۲%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد گازسوز (ساده) --- ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۸۸%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  وانت زامیاد دیزل . یورو 5 --- ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت پادرا (پلاس) --- ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  شاهین --- ۲۶۷,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

پارس خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  برلیانس H220 دنده‌ای --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H230 دنده‌ای ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H320 . اتوماتیک ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس H330 . اتوماتیک ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  برلیانس کراس ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو - اتوماتیک ۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (‎۰.۴۸%‏)۲,۰۰۰,۰۰۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - دنده‌ای --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  رنو ساندرو استپ‌وی - اتوماتیک ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  پیکاپ دوکابین ریچ --- ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ (۰.۰۰%)۰

مدیران خودرو

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  MVM 315 هاچ‌بک (پلاس) ۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) --- ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) --- ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 --- ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X33 (جدید) ۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت) --- ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) ۶۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (دنده‌ای) --- ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 5 (Turbo) ۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری آریزو 6 (Turbo) ۷۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 5 (IE) ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 (Excellent) --- توقف فروش (۰.۰۰%)۰
  چری تیگو 7 (IE) ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

کرمان موتور

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  لیفان X70 ۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک J4 اتوماتیک ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S3 اتوماتیک ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۰.۷۱%‏)۳,۰۰۰,۰۰۰
  جک S5 ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۲۹,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  جک S5 جدید --- به زودی (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی K7 به زودی ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  کی‌ام‌سی T8 ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ (‎۱.۳۲%‏)۱۰,۰۰۰,۰۰۰

گروه بهمن

نام خودرو قیمت بازار (تومان) قیمت کارخانه (تومان) تغییر
  وانت کارا - تک کابین ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  وانت کارا - دو کابین ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  مزدا3 ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  بسترن B30 --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  وانت کاپرا ۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
  هاوال H2 --- توقف تولید (۰.۰۰%)۰
  دیگنیتی پرایم ۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ (‎-۰.۵۶%‏)-۵,۰۰۰,۰۰۰
آخرین بروز رسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۲۱

منبع : ایران جیب