• افزونه جلالی را نصب کنید.
 • برابر با : Monday - 22 - April - 2024
 • ساعت :

  شبکه دانشگاهی

  جنبش جامعه مدنی و جنبش دانشجویی
  16 - آذر - 1396
  نگاهی به کارکردهای جنبش دانشجویی در ایران؛

  جنبش جامعه مدنی و جنبش دانشجویی

  دانشجو پایدارترین انرژی اندیشه ای جامعه است و مسلما از جمله علل زاینده این جسارت و از عوامل موثر مولد این توان و تفکر را می توان جوانی و پویایی او دانست. به همین جهت به جنبش دانشجویی می شود به صورت حرکت جوشانی نظر افکند که پایه های خود را بر اساس دو عنصر […]

  برو بالا