• افزونه جلالی را نصب کنید.
 • برابر با : Friday - 14 - June - 2024
 • ساعت :

  علی کریمی پاشکی ، روزنامه نگار اصلاح طلب

  1 - بهمن - 1396
  چالش هایی که خیلی جدی است؛

  عدم توجه به گفت و گو و مفاهمه در جامعه

  ..

  21 - دی - 1396
  هشدار به آنهایی با شعار مردم دوستی جامعه را ملتهب می کنند؛

  بحران سازی و ایجاد تفرقه بین مردم سم مهلک منافع ملی

  .

  برو بالا