بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از خوابگاه کوثر و اورژانس مرکز آموزشی و درمانی ولایت

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب‌دا)؛ دکتر آشوبی – رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با همراهی زودلی – سرپرست مدیریت حراست و دکتر حزنی – مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بخش اورژانس مرکز آموزشی و درمانی ولایت رشت و خوابگاه کوثر بازدید کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب‌دا)؛ دکتر آشوبی – رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با همراهی زودلی – سرپرست مدیریت حراست و دکتر حزنی – مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بخش اورژانس مرکز آموزشی و درمانی ولایت رشت و خوابگاه کوثر بازدید کرد.