بازدید مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق از منطقه آزاد انزلی

حجت عبدالملکی مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد بعد از حضور در جلسه شورای معاونین سازمان از زیرساخت ها و امکانات موجود در نخستین منطقه آزاد شمال ایران دیدار کرد. براین اساس بازدید از بخش های مختلف مجتمع بندری کاسپین مشتمل بر اسکله ها و عملیات بندری در حال انجام، قطعه سینی دوار، […]

حجت عبدالملکی مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد بعد از حضور در جلسه شورای معاونین سازمان از زیرساخت ها و امکانات موجود در نخستین منطقه آزاد شمال ایران دیدار کرد.

براین اساس بازدید از بخش های مختلف مجتمع بندری کاسپین مشتمل بر اسکله ها و عملیات بندری در حال انجام، قطعه سینی دوار، اسکله رو رو، انبارها و سیلوها، قطعه در حال احداث راه آهن، نخستین برنامه کاری مشاور رییس جمهور بود.

دیدار از مجتمع های تجاری و بازار منطقه از دیگر بخش برنامه بازدید دبیر شواریعالی مناطق آزاد از منطقه آزاد انزلی را به خود اختصاص داد.

از سوی دیگر حجت عبدالملکی از قسمت های مختلف فاز گردشگری منطقه شامل نمایشگاه صنایع دستی و سوغات، پارک ساحلی، منظرگاه ساحلی، امکانات تفریحی، گردشگری و ورزشی موجود برای گردشگران و خانواده های حاضر در منطقه بازدید به عمل آورد.

گفتنی است در جریان این برنامه کاری که عیسی فرهادی، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل بهمراه اعضای ستاد خدمات سفر سازمان حضور داشتند، مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد از نوع و کیفیت خدمات و برنامه های در حال اجرا و ارائه به گردشگران نوروزی در منطقه آزاد انزلی استقبال و قدردانی نمود.