بازگشت دوباره پوریاسری به شورای شهر لاهیجان / عاطف صفری نیامده رفتنی شد ‼

شنیده های از استانداری گیلان حکایت از این دارد که آرمان پوریاسری عضو ششمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان که خرداد ماه سال جاری با رای دیوان عدالت اداری از ادامه حضور در شورای شهر منع گردیده بود، پس ازماه ها پیگیری در راستای احقاق حق خود موفق شد مجددا بازگشت به کار نماید. تا […]

شنیده های از استانداری گیلان حکایت از این دارد که آرمان پوریاسری عضو ششمین دوره شورای اسلامی شهر لاهیجان که خرداد ماه سال جاری با رای دیوان عدالت اداری از ادامه حضور در شورای شهر منع گردیده بود، پس ازماه ها پیگیری در راستای احقاق حق خود موفق شد مجددا بازگشت به کار نماید.

تا پیش از استعفای کنعانی رییس سابق شورا به بهانه کاندیداتوری در انتخابات مجلس ،زمزمه بازگشت پوریاسری ، احتمال حذف ابراهیم خوشحال را تقویت می نمود ، اما پس از خروج کنعانی از شورا و ورود عاطف صفری در صورت صحت خبر بازگشت پوریاسری به مجموعه شورا این مهدی عاطف صفری است که عطای سخنگویی را به لقایش خواهد بخشید.

شایان ذکر است “نیامده رفتنی شدن” عاطف صفری ضایعه ای بس جبران ناپذیر در ترکیب قدرت شورانشینان خواهد بود که با ورود مجدد عضو باسابقه شان (پوریاسری) به همین آسانی جبران پذیر نیست.