در شهرستان لنگرود با وضعیت موجود رقابت اصلی بین لاهوتی و محمد نژاد خواهد بود

دست بالای لاهوتی در میان افکار عمومی شهرستان لنگرود

پس از اتمام مهلت قانونی ثبت نام نهایی ،تعداد قابل توجهی از کسانی که تمایل داشتند تا به بهارستان برسند ،اعلام نامزدی کردند. این موضوع که در هر حوزه ی انتخابی تعداد زیادی ثبت نام کردند موضوع قابل توجهی می باشد که هم می تواند فرصت و هم می تواند تهدید باشد. ولی اگر در […]

پس از اتمام مهلت قانونی ثبت نام نهایی ،تعداد قابل توجهی از کسانی که تمایل داشتند تا به بهارستان برسند ،اعلام نامزدی کردند.
این موضوع که در هر حوزه ی انتخابی تعداد زیادی ثبت نام کردند موضوع قابل توجهی می باشد که هم می تواند فرصت و هم می تواند تهدید باشد.
ولی اگر در این ارتباط سیاست گذاران طوری برنامه‌ریزی و سیاست گذاری می کردند که تمام تفکرات و جناح های سیاسی حاضر در جامعه می توانستند نمایندگان خود را معرفی و انتخاب ‌کنند و ‌دایره ی انتخاب مردم بزرگتر بود،مشارکت بالایی رقم می خورد.
با این وضعیت ،اکثرا از یک تفکر و آن هم از اصولگرایان به عنوان نامزد در این عرصه حضور دارند و در این میان حضور مهندس مهرداد لاهوتی ،نماینده ی معتدل چندین دوره ی مجلس از شهرستان لنگرود که شانس بالایی برای انتخاب شدن دارد در واقع نعمتی است.
به نظر می رسد ،با توجه به ثبت نام تعداد قابل توجهی از نامزدها ، رقابت اصلی در حوزه ی انتخابیه ی شهرستان لنگرود بین لاهوتی و محمد نژاد باشد و احتمالا مردم شهرستان لنگرود مهرداد لاهوتی را برای چندمین بار به عنوان نماینده بر خواهند گزید.