نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس:

دولت تاکنون هیچ اقدامی در جهت تحقق مطالبات برنج‌کاران استان‌های شمالی انجام نداده است

به نقل از خانه ملت، علی بابائی کارنامی، با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان مربوطه به مطالبات برنج‌کاران استان‌های شمالی و نمایندگان این خطه در مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت تاکنون هیچ اقدامی در جهت تحقق مطالبات برنج‌کاران استان‌های شمالی انجام نداده است و حتی یک قرار هم از سوی وزارت جهاد کشاورزی با برنج‌کاران برای […]

به نقل از خانه ملت، علی بابائی کارنامی، با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان مربوطه به مطالبات برنج‌کاران استان‌های شمالی و نمایندگان این خطه در مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت تاکنون هیچ اقدامی در جهت تحقق مطالبات برنج‌کاران استان‌های شمالی انجام نداده است و حتی یک قرار هم از سوی وزارت جهاد کشاورزی با برنج‌کاران برای خرید محصول برنج در این استان‌ها وجود نداشته است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: متاسفانه مسئولان مربوطه در این زمینه تنها به حرف و شعار اکتفا می‌کنند و صدای اعتراض و تذکرهای ما نیز به جایی نرسیده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: البته باید از وزیر جهاد کشاورزی تشکر کنیم که پیگیری‌های فراوانی را در جهت تحقق این مطالبه برنج‌کاران استان‌های شمالی از طریق هیات دولت انجام داده است.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: حل این مشکل در گروی عزم جمعی و اهتمام جدی در هیات دولت است ضمن اینکه تا شخص رییس جمهور به این موضوع ورود پیدا نکند مشکل برنج‌کاران استان‌های شمالی حل نخواهد شد.