رئیس شورای اسلامی شهر کلاچای دیدار با مدیر کل مجتمع اقتصادی کمیته امداد استان های شمالی کشور را سازنده توصیف کرد

  رئیس شورای اسلامی شهر کلاچای با ابراز خرسندی از دیدار با مدیر کل مجتمع اقتصادی کمیته امداد استان های شمالی کشور با بیان اینکه شورا نماینده واقعی مردم است و در این راه از هیچ تلاشی برای احقاق حقوق متعارف شهروندان مضایقه نمی کند گفت: یکی از خواسته های به حق مردم کلاچای بویژه […]

 

رئیس شورای اسلامی شهر کلاچای با ابراز خرسندی از دیدار با مدیر کل مجتمع اقتصادی کمیته امداد استان های شمالی کشور با بیان اینکه شورا نماینده واقعی مردم است و در این راه از هیچ تلاشی برای احقاق حقوق متعارف شهروندان مضایقه نمی کند گفت:
یکی از خواسته های به حق مردم کلاچای بویژه جامعه ورزش فوتبال این است که زمین ورزشی در مجاورت بازار هفتگی به شهرداری واگذار شود.

کامران علیپور کلایه افزود:
یکی از مطالبات ما به عنوان نمایندگان مردم فهیم شهر کلاچای، واگذاری این زمین ورزشی به شهرداری است و در ازای آن شهرداری و شورا در رابطه با سایر زمین های کمیته امداد از حیث تفکیک، تغییر کاربری و صدور پروانه همکاری خواهد کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر کلاچای پس از پایان برگزاری این جلسه با امتنان عمیق و قلبی از نگاه مسئولانه و ژرف اندیشانه مدیر کل مجتمع اقتصادی کمیته امداد استان های شمالی کشور تصریح کرد: اینکه با جان و دل و نگرش بلند پذیرای خواسته های شورا که طبیعتا خواسته شهروندان است توجه داشتند سپاسگزاری می کنم.
به گفته وی، با روحیه جهادی و انقلابی که در ایشان سراغ دارم امیدواریم بتوانیم به خواسته مردم جامه عمل بپوشانیم.

ابوذر رضایی مدیر کل مجتمع اقتصادی کمیته امداد استان های شمالی کشور هم از نوع و نگاه شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر کلاچای برای حصول به یک توافق جامع که متضمن منافع و مصالح طرفین باشد قدردانی و گفت:
خوشبختانه اراده خوبی در این مذاکرات وجود داشت انشاءالله بتوانیم آنچه تامین کننده منافع دو طرف باشد در آینده دست پیدا کنیم.

عکس و خبر:
معصوم ملکی آزارکی