روز شلوغ با ترافیک حضور چهره ها در رویداد اقتصادی مشهد

وزیر کار عراق ، قائم مقام آستان قدس رضوی، دبیر شورای‌عالی و معاون فرهنگی دبیرخانه ، مدیرعامل منطقه آزاد اروند و هیئت تجاری افغانستان از غرفه سازمان منطقه آزاد انزلی در دومین نمایشگاه معرفی بسته های سرمایه گذاری و توانمندی های صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بازدید کردند ▫️این نمایشگاه تا جمعه ۳۰ تیر […]

وزیر کار عراق ، قائم مقام آستان قدس رضوی، دبیر شورای‌عالی و معاون فرهنگی دبیرخانه ، مدیرعامل منطقه آزاد اروند و هیئت تجاری افغانستان از غرفه سازمان منطقه آزاد انزلی در دومین نمایشگاه معرفی بسته های سرمایه گذاری و توانمندی های صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بازدید کردند

▫️این نمایشگاه تا جمعه ۳۰ تیر از ساعت ۱۵ تا ۲۰ در مرکز نمایشگاه های بین المللی مشهد مقدس برقرار است