استاندار گیلان اعلام کرد:

فرمانداران میزان خسارت اراضی شالیزاری را اعلام کنند

نماینده عالی دولت در گیلان با تاکید بر حضور فرمانداران در روستاها و برآورد میزان خسارت وارد شده به کشاورزان، گفت: فرمانداران سراسر استان میان کشاورزان رفته و در کوتاهترین زمان ممکن میزان خسارت های وارده را به استانداری اعلام کنند. l

نماینده عالی دولت در گیلان با تاکید بر حضور فرمانداران در روستاها و برآورد میزان خسارت وارد شده به کشاورزان، گفت: فرمانداران سراسر استان میان کشاورزان رفته و در کوتاهترین زمان ممکن میزان خسارت های وارده را به استانداری اعلام کنند. l