فقدان فرهنگ عذرخواهی در مدیریت شهری رشت

  شهر یک “نهادجمعی” است.بنابراین اعضای یک شهر بعنوان شهروندان، دارای منافعی هستند که براساس ارزش ها و اصول جمعی جامعه تعریف می شوند و به تبع آن در صورت  عدم مدیریت صحیح،تخصصی و کارآمد متضرر خواهند شد. تعداد آرا در آخرین دور انتخابات شوراهادر شهر رشت، نشان دهنده کاهش چشمگیر شرکت کنندگان در انتخابات […]

 

شهر یک “نهادجمعی” است.بنابراین اعضای یک شهر بعنوان شهروندان، دارای منافعی هستند که براساس ارزش ها و اصول جمعی جامعه تعریف می شوند و به تبع آن در صورت  عدم مدیریت صحیح،تخصصی و کارآمد متضرر خواهند شد.
تعداد آرا در آخرین دور انتخابات شوراهادر شهر رشت، نشان دهنده کاهش چشمگیر شرکت کنندگان در انتخابات شورای اسلامی بود که می تواند با فهم صحیح مردم از ناکارآمدی کاندیدا و عملکرد ضعیف شورای قبل رابطه معناداری داشته باشد.
سالهاست که اعضای شورا شهر رشت،توان انتخاب شهرداری کارآمد را ندارند و بدون در نظر گرفتن منفعت جمعی شهروندان،در دور باطل تغییر شهردار از شخصی به شخصی دیگر  گرفتار آمده اند.جالب توجه است که آقای کارگرنیا،رئیس شورای شهر رشت در جلسه اخیر،به علت کوچک بودن فضای جلسه عذرخواهی می کنند؛ اما تا کنون به طور رسمی از مردم بخاطر خسارات سنگینی که بعلت ناتوانی در انتخاب شهرداری کارآمد،به بدنه شهر وارد کرده اند،عذرخواهی نکرده اند.چنین عملکرد ضعیفی این گمانه زنی را تقویت می کند که شاید اعضای و رئیس شورا،  تخصص و علم کافی در خصوص انتخاب شهردار را نداشته باشند که در اینصورت بهتر است استفغا داده و از مردم عذرخواهی کنند.
برنامه ریزی یک فرایند و مجموعه ای از راه ها برای دستیابی به اهداف مشخص،وسایل مناسب در موقعیت ها و شرایط اجتماعی،اقتصادی متفاوت است،آیا شورای ششم نباید “فرصت ۴ساله” را دراختیار یک  شهردار در مجموعه این راه ها قرار می داد؟!درست است که شهر رشت شهر اولین هاست اما این مثل برای ویژگی های بارز این خطه می باشد.رکورددار تغییر شهردار برای شهری که از پیشینه فرهنگی،علمی بارزی برخوردار می باشد خجالت آور است ؛زیرا نشان دهنده ضعف شدید انتخاب کنندگان است و این ضعف آسیبی جدی بر اعتماد مردم به مسئولین خواهدزد.

شهر یک مکان باز و پویاست که تحولات در آن رخ می دهد،آیا بهتر نیست به جای بازدید صرف و ارسال پیام های مناسبتی، اندکی از ویژگی پویای شهری در در مسیر شکوفا شدن استعدادهای باالقوه شهر رشت استفاده شود؟!ا
چه سردار جنگل هایی که برای زنده ماندن این مرز و بوم سر به دار شده اند تا سکان به دست سکان دار بیفتد؛بنابراین لطفا قدری دلسوز مردم‌باشید.