براساس ارزیابی سازمان مدیریت و برنامه ریزی صورت پذیرفت:

موفقیت توزیع برق گیلان با دریافت لوح تقدیر و قرار گرفتن جزء سه دستگاه برتر استان

علیرضا تحویلداری معاون برنامه ریزی و مهندسی توزیع برق از موفقیت اینشرکت در کسب رتبه برتر در حوزه های تهیه و تدوین نقشه و اطلاعات مکانی و همچنین حساب های منطقه ای و جداول داده و ستانده خبر داد. وی خاطرنشان کرد: با ارسال لوح تقدیرهای جداگانه از سوی محمدرضا رستمی سرپرست سازمان مدیریت و […]

علیرضا تحویلداری معاون برنامه ریزی و مهندسی توزیع برق از موفقیت اینشرکت در کسب رتبه برتر در حوزه های تهیه و تدوین نقشه و اطلاعات مکانی و همچنین حساب های منطقه ای و جداول داده و ستانده خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: با ارسال لوح تقدیرهای جداگانه از سوی محمدرضا رستمی سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان و بر اساس ارزیابی تخصصی بعمل آمده از حوزه آمار و GIS شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان، موفقیت مذکور حاصل شد و دستاورد دیگری برای کارکنان و مجموعه صنعت برق استان به دست آمد.

تحویلداری ضمن تقدیر از تلاش کارکنان زحمتکش توزیع برق گیلان اظهار داشت: موفقیت هایی از این دست بلاشک حاصل کوشش و زحمات تمامی کارکنان در بخش های مختلف است و امید داریم کسب رتبه های برتر و این قبیل دستاوردها همیشگی و روزافزون باشد تا نهایتاً بتوانیم خدمتگزار و پاسخگوی خوبی برای مردم شریف استان باشیم.

گفتنی است لوح های تقدیر جداگانه ای نیز برای سجاد رحمان زاده رییس گروه GISو مطالعات فنی سیستم و محمود کاظمی فردکارشناس مسئول آمار شرکت توزیع نیروی برق استان ارسال و اهداء شد.