پایگاه اطلاع رسانی «انتخاب» رسانه منتقد دولت توقیف شد

فارس نوشت : پایگاه اطلاع رسانی «انتخاب» به‌سبب تخلف از قانون مطبوعات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، توقیف و پرونده آن به مرجع قضایی ارجاع شد. این اقدام توسط هیات نظارت مطبوعات صورت گرفته است. گفتنی است سایت انتخاب به مدیر مسئولی مصطفی فقیهی از جمله رسانه‌های […]

فارس نوشت : پایگاه اطلاع رسانی «انتخاب» به‌سبب تخلف از قانون مطبوعات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، توقیف و پرونده آن به مرجع قضایی ارجاع شد.

این اقدام توسط هیات نظارت مطبوعات صورت گرفته است.

گفتنی است سایت انتخاب به مدیر مسئولی مصطفی فقیهی از جمله رسانه‌های منتقد دولت سیزدهم بود.