در بازدید مسئولان عنوان شد؛

پیشرفت ۸۵ درصدی طرح ساماندهی و دفن بهداشتی زباله تموشل لاهیجان

مسعود کاظمی معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری گیلان، خسرو آرنگ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان، صدرالله فرخی مدیر عامل پسماند گیلان و رضا زنده دل شهردار لاهیجان صبح جمعه از پروژه ساماندهی و دفن بهداشتی زباله در تموشل لاهیجان بازدید کردند.

مسعود کاظمی معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری گیلان، خسرو آرنگ مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان، صدرالله فرخی مدیر عامل پسماند گیلان و رضا زنده دل شهردار لاهیجان صبح جمعه از پروژه ساماندهی و دفن بهداشتی زباله در تموشل لاهیجان بازدید کردند.

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری گیلان در این بازدید با اشاره به پیشرفت ۸۵ درصدی طرح ساماندهی و دفن بهداشتی زباله تموشل لاهیجان گفت: پهنه لاهیجان یکی از پهنه‌هایی است که از ابتدا در ساماندهی پسماند استان تعریف شد و امروز شاهد پیشرفت مطلوب این طرح هستیم.

کاظمی افزود: البته این طرح با نواقصی همراه است که باید در کنار دفن بهداشتی زباله نسبت به پردازش و احداث کارخانه کود آلی در این منطقه اقداماتی صورت گیرد.

وی با بیان اینکه شهرداری لاهیجان اقدامات بسیار خوبی در این منطقه انجام داده است اضافه کرد: دولت برای تکمیل طرح‌های مرتبط با مدیریت پسماند از جمله پروژه ساماندهی و دفن بهداشتی زباله در تموشل لاهیجان عزم جدی دارد.

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری گیلان با تاکید بر اهتمام هر چه بیشتر بر موضوع تفکیک زباله از مبدا گفت: افزایش فرهنگ‌سازی و آموزش تفکیک زباله از مبدأ در بین آحاد جامعه ضرورت دارد.

گفتنی است، تامین منابع مالی و مصالح مورد نیاز پروژه از دیگر مهمترین مباحث این جلسه بود.