حضور اسکندر بلوکی قهرمان دو میدانی کشور و جهانی در ساحل چمخاله

  و به مناسبت روز جمهوری اسلامی فاصله ۱۸کیلومتر ساحل تازه آباد تا بندر چمخاله به صورت دو ماراتن به پایان رساند ودر پایان شهردار و اعضای شورا از این قهرمان کشوری تجلیل به عمل آوردند  

 

و به مناسبت روز جمهوری اسلامی فاصله
۱۸کیلومتر ساحل تازه آباد تا بندر چمخاله به صورت دو ماراتن به پایان رساند

ودر پایان شهردار و اعضای شورا از این قهرمان کشوری تجلیل به عمل آوردند