طرح مشکلات از شما؛پیگیری آن با ما

“پاسخگو بودن مسئولان” از حقوق مسلم شهروندان است. دست اندرکاران اجرایی، قضایی و تقنینی در هر رده ای علاوه بر انجام وظایف شان، مکلفند پاسخگوی مردم باشند.

به منظور تحقق این امر مهم، گیلان بهتر نوین، مشکلاتی را که در استان وجود دارد منعکس می کند و جواب مسئولان را خواستار می شود. طبعا قضاوت نهایی در باره پاسخهای داده شده و عملکرد مسئولان با شهروندان است.

از مخاطبان گیلان بهتر نوین تقاضا دارد به هنگام درج مشکلات، به نکات زیر توجه کنند:

۱-مشکلاتی را مطرح کنید که سازمان مشخصی برای پیگیری آن وجود داشته باشد.

۲- حتی المقدور مواردی را بنویسید که عمومی تر است و با پیگیری آن مشکل شهروندان دیگری نیز حل می شود. 

 

رسالت رسانه پیگیری مطالبات مردم است و تلاش دارد از طریق قدرت رسانه پاسخگویی و تعهد مسئولان را افزایش دهد اما تاکید می شود که مسئولیت رسانه انعکاس و پیگیری مشکل است و نسبت به حل آن نمی تواند متعهد باشد.

توجه داشته باشید که گیلان بهتر نوین نوشته های حاوی توهین یا اتهام را منتشر و پیگیری نخواهد کرد.

لطفا گزرشات را در قسمت دیدگاه بنویسید.