• افزونه جلالی را نصب کنید.
 • برابر با : Saturday - 13 - April - 2024
 • ساعت :

  دانشجو

  جنبش مانای دانشجویی و ضرورت نقد  قدرت
  18 - آذر - 1402
  بمناسبت ۱۶ آذر ،روز دانشجو ؛

  جنبش مانای دانشجویی و ضرورت نقد  قدرت

  جنبش دانشجویی یکی از پایدارترین،مطالبه گرترین،پیگیرترین انرژی اندیشه ای جامعه است و مسلما از جمله علل بوجود آورنده ی این جسارت و از عوامل مؤثر و مولد این توان و تفکر اندیشه و عمل مطالبه گرانه‌ی  هوشمند را می توان، جوانی و پویایی او دانست.به همین جهت به جنبش دانشجویی می شود به صورت حرکت […]

  جنبش جامعه مدنی و جنبش دانشجویی
  16 - آذر - 1396
  نگاهی به کارکردهای جنبش دانشجویی در ایران؛

  جنبش جامعه مدنی و جنبش دانشجویی

  دانشجو پایدارترین انرژی اندیشه ای جامعه است و مسلما از جمله علل زاینده این جسارت و از عوامل موثر مولد این توان و تفکر را می توان جوانی و پویایی او دانست. به همین جهت به جنبش دانشجویی می شود به صورت حرکت جوشانی نظر افکند که پایه های خود را بر اساس دو عنصر […]

  برو بالا