تحقق کم سابقه ۱۵۲ درصدی عملکرد بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ شهرداری کلاچای

  کامران علیپور رئیس شورای اسلامی شهر از رشد عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱شهرداری نسبت به بودجه مصوب آن در سال ۱۴۰۱ خبر داد و دلایل آن را نشات گرفته از مدیریت صحیح، تخصیص منابع به پروژه ها، تسهیل در امر ساخت و ساز و پرهیز از هزینه های زاید و جاری و مهم تر از […]

 

کامران علیپور رئیس شورای اسلامی شهر از رشد عملکرد بودجه سال ۱۴۰۱شهرداری نسبت به بودجه مصوب آن در سال ۱۴۰۱ خبر داد و دلایل آن را نشات گرفته از مدیریت صحیح، تخصیص منابع به پروژه ها، تسهیل در امر ساخت و ساز و پرهیز از هزینه های زاید و جاری و مهم تر از همه تعامل سازنده و موثر مردم فهیم و نجیب شهر کلاچای با شهرداری عنوان کرد که در نوع خود کم سابقه بوده است.
” مهدی رشاد ” شهردار شهر کلاچای هم با بیان اینکه به جد باید بگویم از دلایل مهم تر این موفقیت همگرایی و همسویی خوبی بین مدیریت شهری و شورای محترم دوره ششم بوده بیان کرد: این تعاملات مطمئنا افق روشنی را برای توسعه پایدار شهری ایجاد، که طبعا متضمن منافع و مصالح شهر و شهرداری خواهد بود.
وی با یاد آوری این مطلب که بودجه سال ۱۴۰۱شهرداری بیش از ۲۷میلیارد تومان بوده اظهار کرد: فراتر از این رقم یعنی حدود ۴۲میلیارد تومان محقق یافت.