راغفر، اقتصاددان: وقتی سرمایه ایرانی در حال فرار است، صحبت از سرمایه گذار خارجی، رویاپردازی است/ مسئولین گویا نمی‌دانند عمق این فاجعه تا کجاست و هشدارها را جدی نمی‌گیرند

  راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا: 🔹ایران فرصت‌های سرمایه گذاری بسیار بزرگی در اختیار دارد که می‌توانند به بازگشت سرمایه‌هایی که در بیست سال گذشته از کشور خارج شده، کمک کنند. باید این سرمایه‌ها به کشور بازگردند و در برابر انحصارهای موجود، فضای رقابتی ایجاد شود. این امکان به طور آشکاری وجود دارد، اما شرط […]

 

راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا:

🔹ایران فرصت‌های سرمایه گذاری بسیار بزرگی در اختیار دارد که می‌توانند به بازگشت سرمایه‌هایی که در بیست سال گذشته از کشور خارج شده، کمک کنند. باید این سرمایه‌ها به کشور بازگردند و در برابر انحصارهای موجود، فضای رقابتی ایجاد شود. این امکان به طور آشکاری وجود دارد، اما شرط لازم آن خروج برخی نهادها از اقتصاد کشور است. البته مسائل دیگری به عنوان مقدمه باید ایجاد شود، از جمله تغییر در راهبردها و جهت گیری‌ها که طی آن باید مردم محور اصلی سیاست‌ها قرار گیرند.

🔹زمانی که سرمایه گذار داخلی، شاهد فرصت مناسبی برای حضور در چنین عرصه‌ای نیست و منابعش را از کشور خارج و به عبارتی فرار می‌کند، از ورود