سعید شریعتی: طرفداران جنبش زن، زندگی و آزادی باید در انتخابات نماینده داشته باشند/ حجاریان شرط نگذاشته است، شرایط جامعه را تشریح کرده

سعید شریعتی:فهم باهنر از مصاحبه حجاریان درست نبوده است. حجاریان شرط نگذاشته، بلکه شرایط جامعه را تشریح کرده است. مساله این نبوده که اصلاح‌طلبان شرطی بگذارند و اعلام کنند دولت ابراهیم رئیسی باید استعفا دهد تا اصلاح‌طلبان وارد انتخابات شوند! بلکه اساسا جامعه مهیای مشارکت نمی‌شود مگر اینکه یک تحول بنیادین در سیاست ایران رخ […]

سعید شریعتی:فهم باهنر از مصاحبه حجاریان درست نبوده است. حجاریان شرط نگذاشته، بلکه شرایط جامعه را تشریح کرده است. مساله این نبوده که اصلاح‌طلبان شرطی بگذارند و اعلام کنند دولت ابراهیم رئیسی باید استعفا دهد تا اصلاح‌طلبان وارد انتخابات شوند! بلکه اساسا جامعه مهیای مشارکت نمی‌شود مگر اینکه یک تحول بنیادین در سیاست ایران رخ دهد. تحولی که توجه جامعه را به عرصه سیاست‌ورزی پارلمانتاریستی و صندوق‌محور جلب کند.

جامعه پس از رخدادهای اعتراضی تابستان و پاییز ۱۴۰۱ و شکل‌گیری یک جنبش فراگیر، وارد عصر تازه‌ای شده است.