طالبان تظاهرات زنان در غرب کابل را سرکوب کرد

طالبان تظاهرات زنان در غرب کابل را سرکوب کرد

شماری از اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان می‌گویند که طالبان اعتراض خیابانی این جنبش را که در پیوند به مسدود ماندن مدارس دخترانه در کابل راه‌اندازی شده بود، به‌هم زده‌اند‌. این اعتراض از سوی اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان پیش از ظهر امروز یک‌شنبه، ۶ فروردین ماه، در منطقه دشت‌ برچی در غرب شهر کابل […]

شماری از اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان می‌گویند که طالبان اعتراض خیابانی این جنبش را که در پیوند به مسدود ماندن مدارس دخترانه در کابل راه‌اندازی شده بود، به‌هم زده‌اند‌.

این اعتراض از سوی اعضای جنبش زنان عدالت‌خواه افغانستان پیش از ظهر امروز یک‌شنبه، ۶ فروردین ماه، در منطقه دشت‌ برچی در غرب شهر کابل راه‌اندازی شده بود.

یک تن از اعضای این جنبش می‌گوید که اعتراض آنان از منطقه پل‌ سوخته شهر کابل آغاز شده و به‌سوی دشت‌ برچی ادامه یافت.

به گفته این عضو جنبش‌ زنان عدالت‌خواه، جنگ‌جویان گروه طالبان با محاصره زنان معترض در این منطقه، آنان را تهدید و توهین کردند.

گفته می‌شود که طالبان با فراخواندن پلیس‌های زن و بلند کردن سلاح به‌روی زنان معترض آنان را تهدید کرده‌اند که نمی‌توانند در برابر این گروه صدا بلند کنند و به این ترتیب زنان را متفرق کرده‌اند.

اعضای این جنبش‌ می‌گویند که بیش از یک‌سال‌ونیم می‌شود که دختران افغانستان با مسدود ماندن درب مدارس رنج روحی و روانی تحمیل شده از سوی طالبان را تحمل می‌کنند.

این در حالی‌ است که طالبان با عدم بازگشایی درب مدارس دخترانه به‌روی دانش‌آموزان در شروع سال جدید آموزشی، امیدها برای بازگشت دانش‌آموزان دختر به مدارس را به یاس مبدل کرده‌اند.