بررسی و رفع موانع ۱۹ طرح سرمایه گذاری در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید منطقه آزاد انزلی

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، به ریاست اکبر نیازی، سرپرست سازمان و حضور اعضاء، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید منطقه آزاد انزلی برگزار شد. در ابتدای نشست معاون و مدیران معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان به بیان مسائل و سازوکارهای رفع موانع طرح های سرمایه […]

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، به ریاست اکبر نیازی، سرپرست سازمان و حضور اعضاء، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

در ابتدای نشست معاون و مدیران معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان به بیان مسائل و سازوکارهای رفع موانع طرح های سرمایه گذاری مورد بحث پرداختند و در پایان مباحث مرتبط با ۱۹ طرح سرمایه گذاری شهرک صنعتی ناحیه ۲ منطقه آزاد انزلی مورد تصویب قرار گرفت.

بنابراین گزارش تسریع در انجام عملیات عمرانی و ساخت طرح های سرمایه گذاری در حال احداث، تأکید بر لزوم اجرای طرح ها براساس برنامه زمانی بندی و اعلام شده از سوی سرمایه گذاران، تصریح بر رفع موانع اجرای سازهای عمرانی طرح های سرمایه گذاری از قبیل برق، آب، شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فرآیند تأمین مصالح از سوی بخش های مختلف سازمان و همچنین تسریع در صدور پروانه های ساختمانی، پایان کار و تعیین تکلیف موضوعات در کمیسیون ماده ۹۹، تهیه نقشه های معماری و اجرایی از مهمترین محورهای تصویب شده در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید منطقه آزاد انزلی بود.