به مناسبت هفته ملی جمعیت انجام پذیرفت؛

تقدیر معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از مراکز فعال بخش خصوصی در حوزه جوانی جمعیت

  دکتر عقیل قلی‌پور- معاون درمان با همراهی دکتر فرهاد روشنفکر- مدیر درمان و فیروز نصیرزاده- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان،  با حضور در بیمارستان پارس و موسسه پزشکی مهر، از فعالان حوزه جوانی جمعیت تقدیر به عمل آوردند. گفتنی است؛ پزشکان و واحدهای درمانی مورد تقدیر در کاهش سزارین‌های نخست‌زا، افزایش زایمان‌های […]

  دکتر عقیل قلی‌پور- معاون درمان با همراهی دکتر فرهاد روشنفکر- مدیر درمان و فیروز نصیرزاده- مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان،  با حضور در بیمارستان پارس و موسسه پزشکی مهر، از فعالان حوزه جوانی جمعیت تقدیر به عمل آوردند.
گفتنی است؛ پزشکان و واحدهای درمانی مورد تقدیر در کاهش سزارین‌های نخست‌زا، افزایش زایمان‌های بی‌درد و بالا بودن تعداد زایمان‌های طبیعی فعال بوده‌اند.