حکم قصاص محمد قبادلو در دیوان عالی کشور نقض شد

امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو در توییتی نوشت: حکم قصاص محمد قبادلو در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی به ایرادات مربوط به سلامت روانی موکل و صدور حکم به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد. وی در ادامه نوشت: این دقت هاست که اعتبار دیوان عالی کشور را هنوز […]

امیر رئیسیان وکیل محمد قبادلو در توییتی نوشت: حکم قصاص محمد قبادلو در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی به ایرادات مربوط به سلامت روانی موکل و صدور حکم به شعبه هم عرض ارجاع خواهد شد.

وی در ادامه نوشت: این دقت هاست که اعتبار دیوان عالی کشور را هنوز حفظ کرده است. از خانواده شهید کرمپور ممنون هستیم که در اجرای حکم عجله نکردند.