دستور ویژه مدیرکل تامین اجتماعی گیلان در خصوص پوشش تعهداتی به مشمولین حادثه آتش سوزی کمپ لنگرود

کیوان مرتضوی:دستور ویژه به منظور شناسایی کشته شدگان و مصدومان مشمول و اقدام سریع در خصوص پوشش.

کیوان مرتضوی در اولین ساعات انتشار خبر وقوع حادثه دلخراش آتش سوزی در مرکز ترک اعتیاد در لنگرود، در تماسی تلفنی با رئیس تامین اجتماعی لنگرود خواستار پیگیری لازم و بررسی سریع موضوع جهت شناسایی فوت‌شدگان و مصدومان مشمول تحت پوشش این سازمان برای انجام تعهدات به بازماندگان و سایر خدمات گردید.
کیوان مرتضوی همچنین با تسلیت این حادثه تلخ به تمامی هم استانی‎های عزیز و به ویژه بازماندگان فوت شدگان آن ،برای مصدومان آرزوی شفا و سلامتی نموده و از اعلام آمادگی تامین اجتماعی برای حمایت‌های لازم و پوشش‌های تعهداتی قانونی به مشمولین خبر داد.
شایان ذکر است مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز در تماسی تلفنی با مدیرکل گیلان ،بر پیگیری سریع و انجام اقدامات مربوطه تاکید نمود.

 

منبع:روابط عمومی تامین اجتماعی استان گیلان