در این بازدید مراسم ویژه ای به مناسبت هفته ملی کودک با حضور پدر بزرگ ها ، مادر بزرگها در کنار کودکان و اجرای مسابقات شاد و مفرح در مهد کودک خورشید . برگزار گردید و در پایان به برندگان جوایزئ اهدا شد .

بازدید از مهد کودک خورشید به مناسبت هفته ملی کودک
بازدید از مهد کودک خورشید به مناسبت هفته ملی کودک
بازدید از مهد کودک خورشید به مناسبت هفته ملی کودک
بازدید از مهد کودک خورشید به مناسبت هفته ملی کودک
بازدید از مهد کودک خورشید به مناسبت هفته ملی کودک
بازدید از مهد کودک خورشید به مناسبت هفته ملی کودک
بازدید از مهد کودک خورشید به مناسبت هفته ملی کودک
بازدید از مهد کودک خورشید به مناسبت هفته ملی کودک